Haltegebouw vanaf 1956

Nederland in de wederopbouw doet het oude station slopen en op bijna zelfde plaats een nieuw hoog station verrijzen. Wat nu volgt zijn unieke foto's die slechts gedurende korte tijd gemaakt konden worden... de situatie ter plaatse veranderde wel met de maand.
In Juni 1956 begon men met het aanleggen van een dubbelsporige lijn met bovenleiding ten westen van het station uit 1928, blokpost gesloopt en enkele meters verderop westwaarts een nieuw neergezet, herknbaar aan schuin dakje. Hulpsporen in dienst November 1956....
Onderstaande foto toont het oude station in haar volle glorie; links staat de AKO met een klein hokje.Situatie rond 1955. Bron HUA.. [Had-154]


Zomer 1956 zagen we dit beeld, westzijde. Bron Huub van Meurs/Stationsweb [Had-157].


In Mei 1957 werd deze uitgebreide tekeningen toegestuurd naar de Gemeente Heemstede en goedgekeurd als zodanig geopend in April 1958. Met veel dank aan de afdeling Bouw- en Woningtoezicht der Gemeente Heemstede en de Nederlandsche Spoorwegen toendertijd.Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Klik op tekening Zandvoortselaan 153 voor uitvergroting..


Nazomer 1956 is al goed te zien dat de noodsporen aan de westzijde worden aangebracht, we zien nog het 1e stationsgebouwtje en zo ook de trambrug (HUA)..


Voorjaar/zomer 1957 is de nieuwe spoorbaan als een langgerekte zandbaan al goed te zien vanuit de lucht,
een foto die ook verder strekt dan alleen het station...
geeft een goed overzicht van deel van Heemstede in 1957 en klein deel van Aerdenhout...
en ook de dan nog bestaande tramlijn Haarlem-Zandvoort (foto: Het Utrechts Archief).Zomer 1957. [Had-109]. bron HUA


[Had 110]. Foto van Anefo/Harry Pot, 22 Oktober 1957 / [Had-111] Idem als Had 110 maar dan met andere trein !


Een fraai Polygoonfilmpje van het te bouwen nieuwe station uit zomer/najaar 1957.Najaar 1957, Nederlands eerste viaductstation in aanbouw. (foto: van K.van Pel,Heemstede) [Had-461]


Zomer 1957, volop werk aan de verhoogde spoorbaan en bouw van het nieuwe station. (HVHB, Heemstede) [Had-243]


Verklaring van de nummers in deze tekening uit het Bouwkundig Weekblad nr.77. uit 1959.HAD-1693 Gezien vanaf perron richting Leiden, met dank aan H.Krol/HVHB. Situatie 13 Januari 1958. Stationsgebouw in aanbouw.


April 1958. Intercity Amsterdam-Roosendaal vv raast dit tijdelijke lage station en het nieuwe hoge station voorbij... (Foto: HUA/KvanGiffen)


Bron via HUA/KvanGiffen... oorspronkelijke bron onbekend. Artikel in 2 delen die het station beschrijft.... inclusief foto's.


Via HUA/Kvan Giffen. Het 2e deel van het artikel.


21 April 1958. Treinen naar Leiden en verder zuidwaarts rijden nog over de noodsporen waarvan er al 1 weer werd opgerooid... treinen naar Haarlem en verder reden toen al via de verhoogde spoorbaan/het nieuwe station. (Foto=Kvd Meene/HUA) [Had-209]


15 Maart 1958. Links het nieuwe stationsgebouw bijna gereed voor gebruik en rechts de oude perrons in bajonetligging en rechts ook nog noodloket NS Heemstede-Aerdenhout en zo ook de tijdelijke houten blokpost. (Foto: K vd Meene/HUA) [Had-247]


15 Maart 1958. Unieke foto....spreekt eigenlijk voor zich. (Foto=HUA/K vd Meene) [Had-249]


15 Maart 1958. Station in aanbouw vanaf de rail gefotografeerd door K vd Meene. [Had-248]


15 Maart 1958. Fotograaf en stationsdeskundige K vd Meene heeft prachtige foto's gemaakt van het station in aanbouw ! [Had-250]


April 1958. Vlaggen in top en overzichtstekening. HUA. [Had-1081]


April 1958. Foto NS/L Hessels. In volle glorie.... [Had-1083]


April 1958. Foto's oostzijde gebouw + foto perron spoor 1. Dwarsdoorsnede als een tekening, HUA, Bouwblad nr 77. [Had-1084]


April 1958. Trappenhuis spoor 1 en deel wachtkamer. Onderste foto met nog ingangscontrole (ongeveer halverwege 60-er jaren gesloopt na landelijke afschaffing van dit gegeven... ruim 40 jaar nadien in de herhaling met zgn. OV-chippalen/OV-chippoorten !). Foto NS/L.Hessels/HUA. [Had-237]13 April 1958. Trein 739
naar Haarlem (en verder)
was op die dag de
1e trein/openingstrein die het
nieuwe hooggelegen viaduct
aandeed. Helaas erg kleine foto...
Bron HUA/NHA. [Had-356][Had-357]

Najaar 1958. Luchtfoto van KLM Aerocarto (Aviodrome) via HUA/NHA. Laat goed
de situatie zien, station is iets naar het oosten gebouwd en geeft 2 ietwat ongelijke
pleinen aan de oostzijde en weszijde. Had-162.


HAD-1926 Mei 1958 zag hal er zo uit vanuit oostzijde gezien. Foto=Het Utrechts Archief.


Zomer 1958. Oostzijde stationsgebouw. HUA/Stationsweb. [Had-158]


Zomer 1958. Fris en nieuw station...volledig in functie. Bron HUA/Stationsweb. [Had-159]


Zomer 1958. Spoor 1 met perron en wachtkamer. Bron HUA/Stationsweb. [Had-160]


Najaar 1958. Fraai overzicht van maagdelijk open zijperron van spoor 1 (richting Haarlem) met enige reclames. Let ook eens op het perronnaambord aan dak overkapping-de ronde hoeken. Aan eind van houten overkapping (van afzeliahout/Amerikaans grenen) hangt nog steeds de klok.. weliswaar in andere vorm maar nog steeds op zelfde plek. Bron=HUA/Stationsweb. [Had-161]

Filmpje geeft een bewegende impressie. Let wel, het laden na klik op onderstaade foto kan enige tijd in beslag nemen!.

Film door Henk van den Berg uit Heemstede en montage Amerstudio, met dank aan Rob de Groot.


1960. Van PostcardsFrom.nl. Westzijde station. [Had-163]


1960. Rechts zien we brug over Leidsevaart, verbreed in 1972. Bron=HUA/NHA/Stationsweb. [Had-164]


1960. Westzijde, kijkend naar het oosten. HUA/NHA/Stationsweb. [Had-165]


1960. De vaas met fazant(?) stond oorspronkelijk aan deze oostzijde maar heeft ook menige jaren aan westzijde gestaan en rond eeuwwisseling naar zijtuin raadhuis verplaatst. HUA/NHA/Stationsweb [Had-166].


1961. Westzijde, dit maagdelijke beeld is wel heel erg anders vandaag de dag: overdekte fietsenstallingen tegen talud aan gebouwd en op plein deels fietsklemmen. Onder de hagelwitte wachtruimte met 92 kijkglaasjes is sinds 1998 een uitbouw die respectievelijk worden gevuld door AKO, Azzurro Broodjes en sinds 2009 Teestie lunchroom. Bron: HUA/NHA/Stationsweb [Had-167].


1962. Overzicht via luchtfoto KLM Aerocart/Aviodrome. Parkeerplaats al weer wat uitgebreid... HUA/Stationsweb [Had-168].


1964. Westzijde stationsgebouw, in 1999 is de gebroken kwartsietmuur in cyclopenverband(!) gesloopt en is er een deel bijgebouwd tbv Bloemenshop Kirsten en opende op 5 April 1999. Rechts naast kubusvormige wachtruimte is in de zomer van 1999 een perronlift gebouwd... nabij het oorspronkelijke vulpunt voor de centrale verwarming. HUA/Stationsweb [Had-169].


1967. NS loket, foto van voormalig stationschef Luc Smink. Links van loket goederen (niet op foto), rechts op foto ook een ruimte (stookruimte). Bloemen rechtsonder zijn van Bloemenkiosk Kirsten... al vanaf 1963 aanwezig in dit station! [Had-379].


1968. Spoor 2 en wachtruimte in de avond... let op bagagekarretje die tegen muur staat... zoiets was er toen nog! Foto van voormalige stationschef Luc Smink [Had-379-X].


1970. Foto van J. Doedel. Veel veranderd aan deze zijde waaronder ook het plantsoen en de bestrating. [Had-170].


1971. Klassieke oude gebouw was vroeger Pension Sweerts,later villa Arzberg Porcelein en in begin 80'er jaren gesloopt en 1988 verrijst hier De Scheerspeiegel(kantorenpand Kennemerhaghe). Rustig straatbeeld in die jaren..! Bron=Stationsweb/HUA. [Had-171].


1971. Perronhoogte;let op haaks staande perronnaambord ! Foto J.Doedel. Had-172.


1972. Foto J.Doedel. [Had-173].


HAD-1927 Fotograaf F.J.Hoefnagel/St.Spoor-en Tramwegverz. Noordzijde perrons, sein rechts onveilig mbt Haarlem Goederen(Pijlslaan) dd 11 Februari 1975. Perrons liepen toen nog schuin af/oude perronborden..


HAD-1928 Idem als Had-1927 met dit verschil,sein rechts staat op veilig. 11 februari 1975.


1984. Nachtelijke kijk op wachtkamer spoor 2, bron onbekend. [Had-213].


1989. Oostzijde met auto van de Bloemenkiosk Kirsten die toen nog in de hal aanwezig waren met bloemenverkoop.Toen al de oorspronkelijk kleur van perronoverkapping niet meer origineel. Niet in beeld rechts bouwwerkzaamheden kantorenflat Kennemerhaghe (De Scheerspiegel) in gang gezet. Bron:Stationsweb. [Had-174].


8 Mei 1992. Lokale krant De Heemsteder en een artikel over de vlag uithangen in plantsoen Leidsevaartweg (vroeger hing de vlag aan het gebouw(zuidzijde))en ietwat ongenuanceerde klaagzang... helaas heden ten dage nog niet echt opgelost. Bron: De Heemsteder. [Had-623].
1996...de NS komt met wat nieuws wat in eerste instantie goed aanslaat; een combinatie van horeca en NS loket-de Wizzl-veel kleinere stations sluiten de loketten en de 1e Wizzl is die in Maarssen en opent op 1 Juli 1996, vele anderen volgen zoals Nijverdal, Capelle Schollevaar, Heerenveen, Hoogeveen...ruim 50 stuks in totaal voor de periode 1996-2009...in Mei van dat jaar wordt het Kiosk.
Wizzl in Heemstede-Aerdenhout: Men sloopt het loketfront en bouwt er een deel aan vast/de hal in en deze vestiging van de Wizzl opent op 12 December 1997. Tevens worden dan de originele toegangsdeuren gesloopt en vervangen door schuifdeuren met een sensor erboven. Winkelen in sneltreinvaart... de Wizzl dus [Had-478].1997. Najaar 1997 start men met sloop van de oude loketwand en enige aanpassingen in belendende ruimtes zoals koffiekamer en bestelgoederenruimte. Deze foto: Stations in de Benelux, via Stationsweb. Foto toont 2 gele bouwketen: de ene voor technische zaken en de andere diende als een tijdelijk NS-loket. Met deze interne verbouwing zou de hal nog meer veranderingen ondergaan... in 1998 gaat AKO aan westzijde de originele muur slopen en uitbouw maken... meer vloeroppervlak voor winkelnering dus. [Had-175].


Nazomer 1997. Vaas met fazant... patrijs..? stond eerst bij opening in 1958 aan oostzijde. Foto toont gebouw nog net voor verbouwing tbv AKO.
Links zien we PTT telefooncel en 2 PTT brievenbussen, vanaf zomer 1999 is dat de plek voor de perronlift spoor 2. Foto vertoont leuke details die later zijn verdwenen.... oude perronnaambord achter ramen perronoverkapping, struiken eronder... indeling plein, oude bank.... Uit blad Ons Bloemendaal, 22e jaargang, nr-1, voorjaar 1998. Foto=H.Spijkerman. [Had-1217].1999. Voorjaar 1999 gaat men verder met verbouwing van de stationshal... de Wizzl was er dus al ruim een jaar,eindelijk krijgt Bloemenshop Kirsten een eigen ruimte voor bloemenverkoop.Daartoe moest wel de originele muur van kwartsietsteen worden gesloopt... de vorige vijf en volgende foto's komen uit privearchief familie Scheelings. Opening van nieuwe Bloemenshop Kirsten op 5 April 1999. [Had-803].


1999. Oude lichtbak van de NS aan noordzijde van de wachtruimte, foto Ton Scheelings. [Had-808].


[Had-809] + [Had-810]


Maart 1999. Lang doorwerken tot ver in de avond.... bijna is het gebouw gereed... ooit deels WC voor de Dames en nabij de toegangsdeuren was een Kiosk (kranten, snoep, etc). [Had-811].


Eind Maart 1999. Daags voor de opening. Boven toegangsdeuren blauwe band, aangebracht rond 1998(?) en tevens blauw gemaakte pilaar rechts die de wachtruimte erboven ondersteunt. [Had-812].


April 1999. Bijna officieel open... proefdraaien. Al te zien is het beeldmerk van Bloemenshop Kirsten op de ramen, nog niet aanwezig zijn de verwarmingsradiatoren en de bruine delen ervoor. [Had-813].


April 1999. Inkijkje in de Bloemenshop.... let eens op de vloertegels.. [Had-814].


April 1999. Hier zien we nog achter nieuwe witte paal de oorspronkelijke toegang tot WC Dames. Schuine bruine deel is van toegangstrap naar het perron van spoor 1. Witte deel op voorgrond is nu de balie. Met deze verbouwing van de stationshal heeft Bloemenshop kirsten meteen een schuifpui laten inbouwen aan de noordzijde en tevens een kleine kelder laten maken-op deze foto achter witte paal/lage wasbak met kraan-voor stalling diverse zaken zoals vazen. [Had-815].

April 1999. Op plek fotograaf (Ton Scheelings) was
vroeger dus een kiosk/krantenverkoop e.d.
Kijkend naar de voormalige WC Dames. [Had-816].
April 1999. Doorkijkje; hier staan tegenwoordig
bloemen. Tegelvloer nog origineel, later nieuwe
tegelvloer gemaakt. [Had-817].


17 Juni 1999. Krantenartikel uit ? Liften zijn alom verguisd door hun zeegroene kleur maar bejubeld voor de toegankelijkheid van beide perrons. Met het bouwen van de liftkelders kwam men in voorjaar 1999 een huisbrandolietank tegen uit de begintijd van dit gebouw en liftkelder aan de andere zijde (westzijde) was ook al een vondst op zich: originele trappartij van het oude stationnetje (de perrontunnel) keurig volgestort met zand en gaf een gaaf zicht op intact zijnde muren en trappartij... liftkoker met bijbehorende liftkelder is er dus bovenop gebouwd. [Had-799].


Zomer 2000. Ondanks dat deze foto zwart/wit is.... oostzijde. [Had-491].


20 Juni 2001. Uit De Heemsteder. [Had-6]
Najaar 2002. Foto afkomstig van website Gemeente Heemstede. Witte keetwagen is van werklieden die de op 16 Juni 2002 gesloten AKO deels(oostzijde)ombouwen tot een chemische WC die in Januari 2003 in dienst gaat.We zien voor de ramen Telfort telefooncellen en Floriade fietroutebord (2002) en beiden zijn weer spoedig verdwenen. Recht overkapte fietsenstalllingen uit nazomer 2002. Pleinindeling (het Roemer Visscherplein) is in 2008 veranderd... een foto die veel verteld! [Had-457].


2 Oktober 2003. Luchtfoto genomen door Poppe de Boer/United De Boer en gefotografeerd vanaf kantorenflat Kennmerhaghe (De Scheerspeigel dus). Een foto die veel verteld... over het gebouw (nieuwe dakbedekking perronoverkappingen), nieuwe bloemborder links (ooit stond hier Tolgaarderswoning/Tolpoort), rechts zien we Roemer Visscherplein met oorspronkelijke locatie snackbar De Sprinter en bloemborder erachter, ook originle visgraatindeling parkeerplaatsen Roemer Visscherplein... en er is nog veel te zien. [Had-253].8 September 2004. Uit De Heemsteder. Perronverlenging voor de eerste maal. Waar nu het perron nieuwer is was vroeger een schuin aflopend perron te zien met een overpad naar het westen toe tbv bereikbaarheid parkeren Roemer Visscherplein. [Had-90].21 Oktober 2004. Uit de Heemsteedse Courant. [Had-93].


5 Januari 2005. Uit de Heemsteedse Courant. [Had-94].


Zomer 2004. Foto:Stations in de Benelux, via Stationsweb. [Had-180].


Zomer 2004. Idem als Had-180. Dit=Had-177.


Zomer 2004. Nog met originele perronrand en zou vervangen worden eind van datzelfde jaar. Foto: Stations in de benelux via Stationsweb. [Had-177].


Zomer 2004. Witte hekjes perron uit 1958... vervangen eind 2004 met perronverlengingen en nieuwe rode buisframes ervoor in de plaats. Foto, idem als Had-178. [Had-179].


Perronverlengingen heeft het station Heemstede-Aerdenhout nog nooit gekend tot in het najaar van 2004,door de inzet van langere treinen werd het hoog tijd om de perrons te verlengen - het steile talud aan de zuidzijde (alsmede schuine perrons aan noordzijde ,,recht" gemaakt) maakte dat men een speciale oplossing zocht en ook vond... de firma KABA/Comparon/Comparand kwamen met speciale oplossing... het filmpje laat alles zien wat er toen is gebeurt zowel overdags (perronverlenging) als 's nachts (perronrandverbetering)... dit laatste zonder enige hinder van het treinverkeer. Perronverlenging was spectaculair in het weekend van 29/30 Oktober 2004 tijdens een buitendienststelling van treinverkeer tussen Haarlem en Leiden (in combinatie met andere spoorwerkzaamheden op dit baanvak). Periode 2 September 2004 t/m eind November 2004. Puur informatief en unieke beelden vanaf hoog standpunt!
Aanbrengen van bestrating verlengde perrons was in begin/midden November 2004 en enige tijd later hekwerken verlengd en hekwerk op kopse kanten perrons. Dit is een bedrijfsfilm die dankzij Marc van Dalen vertoond mag worden, waarvoor bij deze dank!


Zomer 2005. Stationsweb. [Had-181].


Zomer 2005. Foto:Stationsweb. [Had-182].


Zomer 2005. Vanaf de P.C. Boutenskade. Foto van Stationsweb. [Had-183].Zomer 2005. Leidsevaart-zijde. Via Stationsweb. [Had-185].


29 November 2006. Uit de Heemsteedse Courant. [Had-118].


29 November 2006. Uit De Heemsteder. [Had-120].


22 Augustus 2007. Uit De Heemsteder. [Had-125].


Met de sluiting van de AKO in het gebouw valt er een leegte in het gebouw die slechts af en toe wordt gebruikt tbv verkiezingen:

Perrongeluk van Bas de Graaf en Vivian Terlingen uit Heemstede, trouwfoto's gemaakt op dit station op hun trouwdag 7-7-2007 !!! Pure romantiek op dit station !!! Tussen 2001 en 2005 samenreizend met de trein naar Rotterdam cq Breda en zo elkaar leren kennen en dan in najaar 2005 ook thuis ontmoetend en op 7-3-2006 vraagt Bas op z'n knieen Vivian ten huwelijk en gaan in ondertrouw te Heemstede op 28-4-2007 en het huwelijk vond plaats op zaterdag 7-7-2007 waarvan deze 2 ónderstaande foto's perrongeluk uitstralen. Lees hun website over beider historie zoals geboorteplaats,opleiding,complete verloop van ontmoeting wat tot een huwelijk komt en nog veel meer zoals andere trouwfoto's.

Website van huwelijk Bas en Vivian = www.twimo.home.xs4all.nl/777 en via deze digitale weg enorm bedankt voor de toestemming alsmede extra info en natuurlijk de 2 unieke foto's op perron van spoor 2 op die bewuste datum. Voor complete set (2 foto's + tekst) uniek/apart fotonummer ; HAD-772007.
In Oktober 2008 gaat jarenlange lege ruimte in het station eindelijk een nuttig leven tegemoet, Azzurro Broodjes ging hoopvol van start en gaf westzijde nieuw elan.... helaas alweer gesloten voor het einde van 2008. De trend is echter wel gezet,vanaf Februari 2009 betrekt Teestie deze ruimte en maakt er een groot succes van.. ondanks het feit dat de bestrating totaal wordt herzien op het Roemer Visscherplein (en ook de bereikbaarheid van de entree bemoeilijkt) wat een winkelnering als lunchroom toch beinvloed. Ook de nabijgelegen snackbar De Sprinter..en de Rijwielshop beleven roerige tijden.

Wizzl van 1997 wordt in Mei 2009 omgedoopt tot Kiosk (Tickets & Service) en de hal ondergaat in 2008 kleine metamorfose... de rode kuipstoeltjes worden vervangen door zwarte stalen banken in midden van de hal... vrijwel dagelijkse aanwezigheid in dit station geeft een logboekachtig karakter....

Teestie aan de westzijde van het stationsgebouw sinds Februari 2009... foto's Teestie door de jaren heen, van alles wat.Foto's: Teestie. [Had 605(A,B,C)]. www.teestie.nl.

In 2010 worden de 2 stalen zwarte banken weer verwijderd in de hal en wordt er 1 tegen muur Bloemenshop geplaatst en werd ook de Phot o Shopbooth meer naar trap spoor 2 verplaatst en komt er in November 2010 een sokkel voor een nieuwe 5e kaartautomaat... die laatste kwam er in December 2010. Even eerder -November 2010- werd het complete plafond vernieuwd...dat had ook te maken met intensieve uitbreiding van electra ivm plaatsing OV chippalen op perrons.
Perrons dus voorzien van OV chippalen... eerst slechts een paar in zomer 2010, later dus uitgebreid met meerdere palen.. o.a.bij de perronliften en trappartijen an noordzijde.
Opzienbarend op perronhoogte was de vervanging van de Centrale Trein Aanwijsbakken op beide perrons begin November 2010 (eerst nog met de al ruim 30 jaar oude zwarte palen,enkele weken later grijs geschilderd) door Digitale Trein Aanwijsbakken. Enkele foto's uit deze periode van vernieuwing :

Zomer 2009 met terras van Teestie lunchroom. Foto: onbekend. [Had-239].In 2010 (exacte datum onbekend)is er een klein deel van perronoverkapping ,,vermist" en raampartij stond ietwat bal naar buiten... in najaar 2011 weer keurig hersteld. Foto: Gertjan Stamer. [Had-262].


2011 start lichtelijk verbazingwekkend... in Februari van dat jaar zet men op beide perrondaken een hekwerk.. in het kader van veilig werken op grote hoogte. Foto: Gertjan Stamer. [Had-389].


Het andere perron... Februari 2011. Foto: Gertjan Stamer. [Had-390].


In November 2010 wordt station Heemstede-Aerdenhout voorzien van Digitale Trein Aanwijsbakken... in eerste instantie met deels zwarte paal maar enige tijd later is het zwart even grijs als de rest van de paal. Foto: Gertjan Stamer. [Had-687].


Dinsdag 24 Mei 2011... sPooRweNSdag, doorkomst van sPooRweNS-Express... stopte hier niet. Let op de hekwerken op de perrondaken en speciale aanhaakpunten voor ladder enz. Foto: Gertjan Stamer. [Had-672].


Oorspronkelijke taludtrap uit 1958... fietsenstalling etagerekken uit Augustus 2010. Foto 7 Mei 2011, door Gertjan Stamer. [Had-615].


Op 15 April 2011 wordt er een grote glasplaat vervangen van de liftkoker spoor 1, er komt nogal wat voor kijken ! Foto: Gertjan Stamer. [Had-607].


Gesloten winkel (Kiosk)..let op originele vloer uit 1958 !, links is Aerdenhout en dus rechts Heemstede. Plafond vernieuwd in November 2010. Foto: Gertjan Stamer, Maart 2011. [Had-512].


Maart 2011-situatie. Digitale dienstregeling aan de wand uit November 2010 (net als het plafond). Foto: Gertjan Stamer. [Had-511].


20 Maart 2011. Kiosk in geopende toestand, hal is nadien weer wat veranderd.... Foto:Gertjan Stamer. Had-513].


HAD-989 September 2011 t/m Oktober 2011 Perronoverkapping krijgt een schilderbeurt in (helaas) dezelfde kleur. Op 12 September 2011 waaide het flink hard en kwam het afdekzeil naar beneden..alras verwijderd en daags erna weer hersteld.


HAD-1290 Oktober 2011. Verplaatsing van NS logobak van zijkant wachtkamer naar het dak van de wachtkamer...Leidsevaartzijde dus. Sowieso veel meer pictogrammen en logobakjes NS, zie hiervoor Facebookpagina Logboek..deel 2 !


HAD-1739 Op 6 Juni 2012 zag Kiosk in de hal er even anders uit...met voetbalstickers op de ramen ivm E.K. voetbal. Daags erna weer verwijderd ivm verlies van de Nederlandse ploeg.


HAD-1415 Februari 2012, men is dan al wat maanden bezig met extra bekabeling te maken aan onderzijde houten perronoverkappingen,zie voor veel meer foto's Facebookpagina van station/Logboek...delen 2 en 3.


HAD-1577 Op 1 April 2012...Bloemenshop Kirsten,enkele jaren eerder bruine delen achter glas gezet ivm verwarming inpandig. Veel informatie over stationsgebouw komt van Ton Scheelings Sr/Jr.


HAD-1701 Moederdag 12 Mei 2012. Bloemenshop Kirsten pakt dan extra uit en die dag staat geboekt als de bestverkopende dag van bloemen. De bijnaam Bloemenstation mag hierbij wel worden geintroduceerd !


HAD-1478 Foto van 3 Maart 2012, viering van 3 jaar Teestie Lunchroom (vandaar de vlaggetjes!)en dus westzijde station.


HAD-1801 Zondag 1 Juli 2012, geen verkoop meer van papieren treinkaartjes in Kiosk en ook geen reisadviezen meer e.d. Puur koffie, versnaperingen enz.