• header1
  • header2
  • header3
  • header4
  • header5
  • header6
  • header7
  • header8
  • header9
  • header10

Button Using CSS3 Css3Menu.comButton Using CSS3 Css3Menu.com

Voorwoord

Welkom op de website van NS-station Heemstede-Aerdenhout (www.stationhad.nl) en voor enige duidelijkheid is het opgedeeld in 3 periodes=1840-1925 toen de stopplaats Zandvoortschelaan er was en ook stopplaats Woestduin.

2e periode tussen 1925 en 1958=het eerste echte station van steen en elektrificatie spoorlijn.

3e periode is die van 1958 tot heden en behandeld o.a. sloop 1e gebouwtjes en bouw van huidig haltegebouw.

Website is een hobbyproject wat al vele tientallen jaren mijn belangstelling heeft...ook stations in Nederland, Duitsland en België hebben mijn belangstelling en alles begonnen in geboortestad Dordrecht en veel bij het spoor te vinden op het Eiland van Dordrecht.

In 2011 kwam de 1e versie website in de lucht en in 2022 een 2e versie die flink anders is opgezet en verwijzingen heeft om zelf op te zoeken hoe of wat.

1 AUGUSTUS 2022: Gertjan Stamer, HeemstedeHaltegebouw 1

Het eerste haltegebouw werd geopend op 7 oktober 1928...precies een jaar na de elektrificatie van de spoorlijn en zodoende masten weer verplaatst i.v.m. bouw perrons. Bouwwerk bestond uit 2 loketgebouwtjes met wachtruimtes en 2 gebouwtjes die trappenhuisjes versierden, dit t.b.v. perrontunnel.
Dit alles was een ontwerp van architect H.G.J. Schelling en bevond zich aan zuidzijde overweg Zandvoortselaan en ten noorden was er nog de aloude wachtpost WP-28 en tevens blokpost BlpH uit 1911, in 1928 gemoderniseerd en in 1930 bouw privaat en handenwas in 1930 erbij. Goederenloods aan perron Roemer Visscherplein erbij in 1930.
Per dag 19 treinen die er stopten per richting en voor die dienstregeling gebruikte men in 1928 de stoomtreindienstregeling, in 1929 die van elektrische treinen.

Voor bouwtekeningen zie apart hoofdstuk BOUWTEKENINGEN.
1948 perrons verlengd zuidwaarts met ruim 20 meter. Tegelijk met opening dit 1e haltegebouw in 1928 bouw van Hotel-restaurant Boekenroode en in de 70”er jaren Chinees restaurant. Bouwstijl Amsterdamse School en een ontwerp van architect Groenewegen.

In november 1956 start men aan westzijde bouw van een dubbelsporig hulpspoor om bouw 2e haltegebouw mogelijk te maken... overweg Zandvoortselaan was enorm druk aan het worden in die jaren. Perron waren in bajonet gelegen; trein naar Leiden perron bij Roemer Visscherplein en bij de Schollevaarlaan (nabij WP-28) perron trein naar Haarlem.


HALTEGEBOUW 2

Het tweede haltegebouw werd gesitueerd aan oostzijde hart spoorbaan en met sloop van oude gebouwtjes uit 1928 en sloop WP-28...tussen 1956 en zomer 1957... tevens sloop van de in eind augustus 1957 opgeheven tramlijn ENET naar en van Zandvoort.

Opening sporen naar Haarlem en Leiden maart/april 1958. Ontwerp van NS-architect Koen van der Gaast.
Voor verbouwingen intern en extern haltegebouw hier een verwijzing naar de pagina van de Gemeente Heemstede/ Bouwtekening bekijken 1901-2012 en vul zoekbalk in Zandvoortselaan 153 in, dit is het adres van het NS-station.


In 1997 bouw liften, sloop NS-loket t.b.v. uitbouw Wizzl.. winkelen in sneltreinvaart en uitbouwen aan resp. oostzijde voor bloemenverkoop en westzijde de AKO (gesloten 2001) Leegstand na AKO-vertrek einde 2005 en ruimte werd o.a. gebruikt diverse verkiezingen en najaar 2008 Azzuro Broodjes, februari 2009 kwam www.teestie.nl erin Wizl werd Kiosk Ticket & Service tot in zomer 2012 en erna Kiosk en verbouwing tot Stations huiskamer oktober/november 2019.

Wachtruimtes op perronhoogte werden in enigszins authentieke staat teruggebracht in de zomer van 2020 en najaar 2020 werden de trappenhuizen en de hal voorzien van nieuwe tegelwanden.MENU


Personeel

Personeel Mensen die in dienst zijn geweest van de spoorwegmaatschappijen HIJSM en de NS en beroepen uitoefenden zoals voorwerker, baanwerker, seinbediener, overwegwachter, stationsbeambten (inclusief chef, onderchef, loketbeambten enz), blokpostbediener en nog meer. Veel van bovenstaande beroepen werden door mensen uitgeoefend die in een woning van de desbetreffende spoorwegmaatschappij woonden of in een behuizing zoals een blokpost hun werk deden. Dit hoofdstuk geeft een indruk van de werkende mens langs en op het spoor. Woestduin: Overwegwachteres mevr. Melchior. Familie Kockelkoren zijnde de laatste bewoners van wachtpost 31 (vml halte Woestduin) Station Heemstede-Aerdenhout: Voorwerker J. Schot (bediener van de Blokpost BlpH)mer Visscherpleinzijde of Rijwielshop en Snackbar De Sprinter, daarvoor zijn aparte hoofdstukken gemaakt, zie de linkerkolom op de Startpagina.

Mej. Helena Hoebeker, in dienst Oktober 1928 t/m ??? Dhr. Antoon Walford, in dienst tussen 1936 en 1938, haltechef, en afkomstig van het Haarlemse station Rijksstraatweg aan de lijn Haarlem-Aalsmeer. Zie ook Bewoners op website www.stationrijksstraatweg.nl Dhr. Luc Smink, in dienst tussen 1966 en 1968 waarvan onderstaande foto uit 1968, Had-529. In de gelukkige omstandigheid om deze voormalige stationschef te leren kennen via RTVNH/Stationsweb en te Bussum (waar hij lange tijd heeft gewoond ivm pensionering groepschef station Naarden Bussum (1973- 1985)), in 2005 was er een samenvatting van het evenement Station van de Week uit Oktober 1977 en is in 2011 in ietwat bewerkte versie ook op een dvd verschenen. Diverse gesprekken met deze aimable (*bijzonder aardige) man gevoerd. Andere foto's hieronder zijn andere personeelsleden van de NS uit een tijd dat er nog een herkenbare hierarchie heerstte...

Met dank aan het fotoarchief van Luc Smink.

MENU

Architecten

Station Heemstede-Aerdenhout heeft 2 architecten gehad. In dit hoofdstuk dus wat meer achtergrondinformatie.
Het 1e gebouw van H.G.J. Schelling en geopend op 6 Oktober 1928 en is in 1957 gesloopt en heeft het dus net geen 30 jaar volgehouden!
Hermanus Gerardus Jacob Schelling werd op 15 Oktober 1888 te Stompwijk geboren en overleed op 8 Juni 1978 te Driebergen...vele Nederlandse stationsgebouwen aan ons nalatend...Heemstede-Aerdenhout is een van zijn eerste ontwerpen en wordt helaas niet of nauwelijks genoemd in zijn biografie; veel aandacht voor stationsgebouwen zoals Naarden-Bussum, Sittard, Boskoop, Waddinxveen, Amsterdam Muiderpoort, Amsterdam Amstel, Krommenie-Assendelft, Wormerveer, Enschede, Hengelo, Zutphen, Leiden, Arnhem en vele anderen.
Echter het meest gelijkende stationsgebouwtje is station Putten uit 1929 en is nog steeds aanwezig!
Lees alles uitgebreid van deze architect door te drukken op deze link van het Nederlandse Architectuur Instituut (NAI).

Het 2e gebouw van station Heemstede-Aerdenhout is van Koenraad van der Gaast, geboren op 10 Augustus 1923 te Utrecht en is op 7 februari 1993 overleden te?
Station Heemstede-Aerdenhout is in samenwerking met uitvoerend architect J. Baas ontworpen. Het eerste viaductstation van Nederland wordt wel gezegd...station Vlaardingen Oost van dezelfde architect Koenraad van der Gaast is in 1956 gebouwd en zou als 1e viaductstation die naam eer aandoen?
Stationsgebouwen zijn nog veelal aanwezig langs het Nederlandse spoorwegnet: Hardinxveld-Giessendam, Venlo, Maassluis, Vlaardingen Oost, Zaltbommel, Voorburg... er zijn er ook enkele allang gesloopt zoals Zwaagwesteinde.
Voor beide architecten geldt: zie de foto's van de stationsgebouwen; zowel oude als nieuwe foto's.

Meest gelijkende stationsgebouwen zijn Zaltbommel qua vorm en Venlo en Hardinxveld-Giessendam wat betreft materiaalgebruik. Ook Eindhoven heeft al duidelijke kenmerken in het gebouw wat we ook weer terugzien in Heemstede-Aerdenhout (ronde ramen).
Lees een zeer uitvoerige beschrijving van zijn leven, zijn werken en deels privéleven door op de verwijzing van het Nederlandse Architectuur Instituut (NAI).
Druk op deze verwijzing en lees over boek van architect Koen v.d. Gaast door Trudy van der Hurk-van Haagen.
Frappant te vermelden dat architecten v.d. Gaast en Schelling hebben samengewerkt op 1 bureau en daarmee eigenlijk aangevende dat eerstgenoemde architect feitelijk het stokje overnam in de 50'er jaren van de 20e eeuw en dat ruim 30 jaar volhield.

Deze pagina doet de lezer hopelijk beseffen dat station Heemstede-Aerdenhout als zodanig in haar 1e gebouw als haar 2e gebouw een uniek bouwwerk is en nergens in Nederland is terug te vinden-dus geen seriebouw zoals de sextantgebouwen van architect Douma (Diemen, Susteren, Bussum Zuid enz.).
Neem de trein en bekijk de nog bestaande stationsgebouwen van deze 2 architecten (alsmede alle andere architecten van stationsgebouwen!) en zie een grote verscheidenheid aan fraaie bouwwerken en helaas ook wel enige kaalslag in de vorm van gesloopte stationsgebouwen.


MENU

Video's

Bekijk al mijn video's op YOUTUBE!

Met dank aan:

Carola Belderbos/NS, Mevr, Beukenkamp, Wichor Bramer van Stationsweb, Coby Cauwelaers, Marc de Bruyn, Sicco Dierdorp, Jeroen Doedel, Leuntje van Duyn, Sjoerd Eeftens, Klaas van Giffen, Jan de Groot, Familie Jansen, Hans Krol, Viktor Lansink, Emiel Maigoda, Hans van Meurs, Wilco Mierop, Michiel Mons, Ton Scheelings, Lianne Vlietland tot Roohorst, Chris Westerduin, Rene Wubs, Babatte Wijsman, Kasper Vos.


MENU

Linken