Periode 1840 - 1925


Den Aardenhoutslaan op tekening kadaster rond 1840 [Had-784]

De Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij heeft de zgn Oude Lijn aangelegd tussen 'd Een Honderd Roe en Haarlem en de 2e sectie is die tussen Haarlem en Leiden en opende op 2 Juni 1842 als zijnde breedspoor (afstand rails=1935 mm) en kruistte Den Aardenhouts Laan.
In eerste instantie niet verder dan Veenenburg waar een klein station was als eindpunt van de lijn maar al snel kon men door naar de grote stad Leiden.


Oude Tolhuis en oude Tolpoort voor 1915.... daarachter de stopplaats Zandvoortschelaan. [Had-489]


Weduwe Johanna Borski-van der Velde verkocht deel van haar land aan de HIJSM voor aanleg spoorlijn en een overweg van deze smalle laan..slechts een zandweg tussen de Heerlijkheid Berkenrode en Aardenhout.
Overweg met dubbele wachterswoning nr 28 aan noordoostzijde spoorlijn. Heren vd Meije, Wickevoort Crommelin, van lennep en de Heer van Berkenrode wilden wel een halte bij de overweg...de HIJSM ging daar niet verder op in en het Laantje van van der Gaag bij Delft was het gevolg.Cafe van de familie Jansen aan
de oostzijde van de smalle
brug over de Leidschevaart 1900...1910 [Had-315]

Breedspoor na opening vrij snel verdubbeld maar in 1856/1857 weer enkelsporig gemaakt en o.a. bij Leyduin dubbelsporig zodat treinen elkaar daar konden passeren(kruisen). In 1864 werd een aanvang gemaakt voor het veranderen van breedspoor naar normaalspoor (1435 mm afstand tussen de rails) en in de nacht van 1 op 2 Mei 1866 was die klus geklaard en de hele lijn was meteen dubbelsporig gemaakt en men heeft toen de ruime aarden baan goed benut.


De eerste versie van stopplaats Zandvoortschelaan (afgekort als Zvtl) werd geopend in de zomer van 1872 ten behoeve badgasten naar Zandvoort alwaar men hier met koetsjes werd vervoerd. Treinen stopten alleen op verzoek bij deze... de perrons lagen tegenover elkaar. De zomer van 1880 was meteen de laatste van opening want men was druk doende met aanleg spoorlijn Haarlem Bolwerk-Zandvoort en dus werd deze stopplaats overbodig.
De tram van Haarlem naar Zandvoort van de ENET sinds 1899 kwam haaks over het spoor te liggen met een enkelsporig viaduct en gaf de badplaats een 2e manier om er te komen. Al meteen van bovenleiding voorzien was dit een behoorlijk moderne tramlijn en zeer succesvol. In datzelfde jaar werden de overwegbomen bij de voormalige stopplaats Zandvoortschelaan voorzien van wipsluitbomen met scharnierend hekwerk.

Een 2e kans als een stopplaats ging in vanaf November 1891 en werd wat opgeknapt en in 1895 zijn de perrons van 60 meter ieder meteen 30 meter verlengd.Gesloten op 1 Oktober 1903...teveel concurrentie van de zojuist vermeldde tramlijn.
In 1911 werd er aan de noordwestzijde van de overweg een Blokpost ingericht met fraai puntdakje en was bedoeld voor bediening seinen enz. BlpH groots op de voorzijde.
In 1905 werd de Heerlijkheid Berkenrode ingelijfd bij de Gemeente Heemstede,de eenvoudige zandweg genaamd Aardenhoutslaan werd verbeterd en Zandvoortschelaan werd tevens voorzien van bebouwing aan beide zijdes.
Vermeldenswaard was de Tolpoort en het Tolgaardershuis aan de Leidschevaart... in 1915 stopt men met heffen van tol en die poort is verhuisd naar entree Tennisvereniging Merlenhove en tolgaarderswoning gesloopt in 1925 ten behoeve plein nieuw te bouwen halte Heemstede-Aerdenhout....meer hierover in 2e deel van 1925 t/m 1955.


Trambrug kruist de spoorlijn, 1903. [Had-197]


Bijgaande tekening uit het archief van de Gemeente Heemstede toont de tekening van de nieuwe blokpost gedateerd 2 November 1911. Op deze tekening is tevens te zien hoe de perrons toendertijd lagen bij de wachterwoning nr 28 inclusief de eerder gedane perronverlenging richting Haarlem.

Seinhuis type A-II
Perronligging

Voor de historie van de stopplaats Mannepad en de opvolger halte Woestduin kan men hier terecht.