Personeel Mensen die in dienst zijn geweest van de spoorwegmaatschappijen HIJSM en de NS en beroepen uitoefenden zoals voorwerker, baanwerker, seinbediener, overwegwachter, stationsbeambten (inclusief chef, onderchef, loketbeambten enz), blokpostbediener en nog meer. Veel van bovenstaande beroepen werden door mensen uitgeoefend die in een woning van de desbetreffende spoorwegmaatschappij woonden of in een behuizing zoals een blokpost hun werk deden.
Dit hoofdstuk geeft een indruk van de werkende mens langs en op het spoor.

Woestduin:

  • Overwegwachteres mevr. Melchior.
    Familie Kockelkoren zijnde de laatste bewoners van wachtpost 31 (vml halte Woestduin)

  • Station Heemstede-Aerdenhout:
  • Voorwerker J. Schot (bediener van de Blokpost BlpH)


  • Foto J. Schot uit Heerlijkheden, HVHB , jaar onbekend [Had-748].


    Mej. Helena Hoebeker, in dienst Oktober 1928 t/m ??? Dhr. Antoon Walford, in dienst tussen 1936 en 1938, haltechef, en afkomstig van het Haarlemse station Rijksstraatweg aan de lijn Haarlem-Aalsmeer. Zie ook Bewoners op website www.stationrijksstraatweg.nl Dhr. Luc Smink, in dienst tussen 1966 en 1968 waarvan onderstaande foto uit 1968, Had-529. In de gelukkige omstandigheid om deze voormalige stationschef te leren kennen via RTVNH/Stationsweb en te Bussum (waar hij lange tijd heeft gewoond ivm pensionering groepschef station Naarden Bussum (1973- 1985)), in 2005 was er een samenvatting van het evenement Station van de Week uit Oktober 1977 en is in 2011 in ietwat bewerkte versie ook op een dvd verschenen. Diverse gesprekken met deze aimable (*bijzonder aardige) man gevoerd. Andere foto's hieronder zijn andere personeelsleden van de NS uit een tijd dat er nog een herkenbare hierarchie heerstte... Met dank aan het fotoarchief van Luc Smink.

    had-529 NS loketbeambten, rechts Luc Smink 1968 / Had-528, foto Luc Smink, 1968.